O projekcie Odpakowani

Odpakowani to ogólnopolski projekt aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjno– edukacyjna mająca na celu wzrost świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi wśród dzieci od 6 do 12 lat oraz ich opiekunów. 

 

Począwszy od września 2015 do końca czerwca 2016 r. w całej Polsce, propagujemy zachowania i pokazujemy jak właściwie i świadomie dbać o czystość naszej planety, zaczynając od siebie i swojego najbliższego otoczenia.

 

Przez cały rok szkolny, poprzez konkursy z nagrodami, darmowe pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, atrakcyjne publikacje, gry, zabawy i filmy dla dzieci uczymy w czasie lekcji i poza szkołą nie tylko jak rozpoznawać odpady i je segregować, ale również jak wykorzystać to, co na pierwszy rzut oka jest bezużyteczne.

 

Projekt rozbudza ciekawość i podnosi świadomość ekologiczną młodego pokolenia, prezentuje dobre praktyki, a także rozwija zachowania prospołeczne, pobudza kreatywność i buduje pozytywny trend wokół segregacji opakowań, która od dziś ma kojarzyć się wyłącznie z czymś przyjemnym, pożytecznym, a nawet opłacalnym. 

 

Publikacje i narzędzia edukacyjne wyprodukowane w ramach projektu

 

1. Karty edukacyjne -  wielofunkcyjne karty ilustrowane do kolekcjonowania, do gry, do nauki w grupie oraz do demonstracji na lekcjach przez nauczyciela (druk i Internet). Na kartach znajdą się informacje dotyczące opakowań oraz ich utylizacji.

 

2. Gra on line - „Śmieciożercy” - zabawa dla dzieci  służąca utrwaleniu wiedzy w rozpoznawaniu rodzajów odpadów oraz rodzajów pojemników selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych. Najlepsi gracze to ci,  którzy najszybciej i jednocześnie prawidłowo posortują  śmieci. 

 

3. EKOkurier – 10 numerów, bogato ilustrowanej gazety ma na celu utrwalenie wiedzy w rozpoznawaniu rodzajów odpadów oraz rodzajów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Planowane rubryki: Wiadomości ekologiczne z Polski i świata; Ciekawostki – czyli np. co jeszcze można zrobić ze zużytych opakowań; Ekologiczne quizy i żarty; wywiady, itp. . Publikacja dostępna na portalu Odpakowani.pl oraz dystrybuowana w newsletterze, raz w miesiącu.

 

4.EKOkomiksy – 20 różnych historyjek, uzupełniających wiedzę na temat opakowań i ich odpadów, rozwijających kreatywność i umiejętności ponownego wykorzystania śmieci.  Publikacja on line dostępna na stronie portalu Odpakowani.pl

 

5. EKObroszury -  20 publikacji - ABC młodego ekologa, czyli czym jest recykling, jak rozróżniać opakowania, jaki jest czas życia odpadów, a także co zrobić z odzysku, czyli projekty do wykonania przez dzieci w wieku 6-13 lat, w ciągu 45 min. (czyli godziny lekcyjnej).  Od września 2015 do końca czerwca 2016 r. publikacje dostępne w dwutygodnikach Kumpel i Victor Junior oraz w formie on line do pobrania ze strony portalu Odpakowani.pl

 

6. Filmy animowane – 3 filmy. Głównymi pozytywnymi bohaterami są dzieci oraz robot skonstruowany z odpadów uczące właściwego postępowania ze śmieciami. Emisja Internet: strona Odpakowani.pl, profile społecznościowe i kanały społecznościowe (darmowe).